Thuis & Veilig

De coöperatie streeft in opdracht van haar leden naar een duurzame inrichting en passende vergoeding van systeemfuncties in de wijkverpleging.

Ontstaan van thuis en veilig

De coöperatie Thuis&Veilig (CTV) is een initiatief van 5 thuiszorgaanbieders: Zuidzorg, Fundis, Espria, Florence en Sensire. De Coöperatie is in 2017 opgericht.

Doel van de coöperatie

Coöperatie Thuis&Veilig (CTV) streeft in opdracht van haar leden naar een duurzame inrichting en passende vergoeding van systeemfuncties in de wijkverpleging.

ONZE AMBITIE

Onze ambitie is in de wijkverpleging een goed functionerende zorginfrastructuur in stand te houden.