Lidmaatschap

Lidmaatschapscriteria

Elke aanbieder van wijkverpleging kan lid worden van coöperatie Thuis&Veilig. Er zijn vier criteria waaraan de organisatie moet voldoen:

 1. Lid zijn van Actiz of ZorgThuis.nl
 2. Een grote aanbieder zijn in een regio ter beoordeling aan de RvT
 3. Uitvoering geven aan een breed pakket van activiteiten in de extramurale zorg
 4. Uitvoering geven aan tenminste 1 van de 3 door de NZA omschreven systeemfuncties zoals die op deze site zijn beschreven.

  Ledenovereenkomst

  Ieder lid van de coöperatie tekent een ledenovereenkomst. Hierin zijn de rechten en plichten van leden opgenomen. Leden hebben stemrecht in de algemene leden vergadering van coöperatie Thuis&Veilig. Leden betalen een lidmaatschapsbijdrage. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de begroting voor het komende jaar, dat op haar beurt weer is gekoppeld aan de activiteiten die de leden van de coöperatie met elkaar hebben afgesproken. De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld in de ALV en kan dus per jaar variëren.

  Voordelen van het lidmaatschap van de coöperatie:

  1. De coöperatie is een zelfstandige entiteit. Door de omvang van de coöperatie en  het mogelijk ontwikkelingen op het gebied van systeemfuncties te faciliteren en gemeenschappelijke belangen te behartigen.
  2. U wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de systeemfuncties in de wijkverpleging.
  3. U neemt u deel aan een netwerk van organisaties die min of meer gelijke positie verkeren als uw eigen organisatie. Hierdoor kunnen informele gesprekken worden gevoerd en kennis worden uitgewisseld.

  De coöperatie is een netwerkorganisatie