Rekentool

Rekentool

De Coöperatie heeft in het najaar van 2020 besloten een rekentool te ontwikkelen die objectief inzichtelijk maakt, wat de kosten zijn voor het uitvoeren van systeemfuncties. De ontwikkeling van deze tool is door een extern bureau uitgevoerd en getoetst door de leden op correcte werking. 

De definities gekoppeld aan deze tool helpen om in het inkoop/verkoop gesprek tussen  zorgverzekeraars en thuiszorgorganisaties met elkaar over een aantal inhoudelijke onderwerpen in gesprek te gaan en afspraken te maken over de vergoeding. 

U vindt de uitleg van de werking van deze tool op deze site bij de rekentool. De ledenvergadering heeft besloten om deze tool voor iedereen beschikbaar te stellen. Zowel aanbieders als overheidsorganisaties en zorgverzekeraars kunnen hier gebruik van maken. Op deze wijze faciliteert de Coöperatie een passende bekostiging van systeemfuncties zoals door partijen in het kader van de nieuwe bekostiging wijkverpleging per 2022 is afgesproken.

Toevoeging 1 juni 2022; Wij hebben op verzoek van onze leden ook een model opgenomen waarin de calculaties van de rekentool zijn weergegeven. Op deze wijze is het geheel transparant hoe de kosten worden berekend. U kan na het maken van een calculatie dit model downloaden en in zien. Opmerking: uit de praktijk is gebleken dat dit excel sheet niet goed werkt in een google omgeving.

 

 Coöperatie Thuis&Veilig (CTV) streeft in opdracht van haar leden naar een duurzame inrichting en een passende vergoeding van systeemfuncties in de wijkverpleging.