Nieuws 

Wil je meer lezen over waarom wij nacht-, avond- en weekendzorg zo belangrijk vinden, hoe we dat doen en waar je ons voor in kunt zetten? In de blogs hieronder komen alle mogelijke onderwerpen aan bod en leggen we je alles uitgebreid uit.

Bekostiging nachtzorg in de Wijkverpleging

Bekostiging nachtzorg in de Wijkverpleging

De ziektekosten verzekeraars hebben besloten, mede in het licht van het Integraal Zorgakkoord en het meest recente onderzoek van Berenschot naar de nachtzorg, dat de ongeplande nachtzorg als systeemfunctie in de wijkverpleging wordt erkend en dat men deze zorg in elke...

Waar is die €600 mln voor de wijkverpleging gebleven?

Waar is die €600 mln voor de wijkverpleging gebleven?

In het kort Richting Prinsjesdag was er veel beroering over vermeende bezuinigingen op de wijkverpleging. Door allerlei factoren gaat er minder geld naar de wijkverpleging dan door VWS begroot. De sector staat zwaar onder druk, terwijl het idee is dat meer zorg thuis...

Onze ambitie is om in de wijkverpleging een goed functionerende zorginfrastructuur in stand te houden.