Nieuws 

Wil je meer lezen over waarom wij nacht-, avond- en weekendzorg zo belangrijk vinden, hoe we dat doen en waar je ons voor in kunt zetten? In de blogs hieronder komen alle mogelijke onderwerpen aan bod en leggen we je alles uitgebreid uit.

wisseling bestuurder Coöperatie Thuis en Veilig

Per 1 december 2023 vindt er een wisseling van bestuurder plaats. Charles Laurey is de opvolger van Paul Janssen, die per 1 december 2023 wegens pensionering CTV verlaat. De Coöperatie, waarvan 21 grote thuiszorgorganisaties lid zijn, heeft de afgelopen jaren zich...

Betaaltitel Systeemfunctie technisch verpleegkundig handelen

Betaaltitel Systeemfunctie technisch verpleegkundig handelen

De CTV heeft de afgelopen maanden zich ingezet om een betaaltitel voor deze activiteit te bewerkstelligen. Deze betaaltitel wordt door de NZa gedefinieerd. Met deze titel kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over de vergoeding voor de zorgdienst....

Bekostiging nachtzorg in de Wijkverpleging

Bekostiging nachtzorg in de Wijkverpleging

De ziektekosten verzekeraars hebben besloten, mede in het licht van het Integraal Zorgakkoord en het meest recente onderzoek van Berenschot naar de nachtzorg, dat de ongeplande nachtzorg als systeemfunctie in de wijkverpleging wordt erkend en dat men deze zorg in elke...

Waar is die €600 mln voor de wijkverpleging gebleven?

Waar is die €600 mln voor de wijkverpleging gebleven?

In het kort Richting Prinsjesdag was er veel beroering over vermeende bezuinigingen op de wijkverpleging. Door allerlei factoren gaat er minder geld naar de wijkverpleging dan door VWS begroot. De sector staat zwaar onder druk, terwijl het idee is dat meer zorg thuis...

Onze ambitie is om in de wijkverpleging een goed functionerende zorginfrastructuur in stand te houden.