De ziektekosten verzekeraars hebben besloten, mede in het licht van het Integraal Zorgakkoord en het meest recente onderzoek van Berenschot naar de nachtzorg, dat de ongeplande nachtzorg als systeemfunctie in de wijkverpleging wordt erkend en dat men deze zorg in elke HAP-regio als systeemfunctie gelijkgericht gaat inkopen per 1 januari 2024. Het betreft dan zowel de kosten voor bereikbaarheid als beschikbaarheid. De zorg achter de voordeur blijft onderdeel van het reguliere contract.

Verzekeraars stellen dat de gelden hiervoor worden opgehaald door een afslag op de tarieven bij de organisaties die deze systeemfunctie niet uitvoeren maar wel nodig hebben. De grootste verzekeraar gaat het gesprek aan met de systeemaanbieder in de regio (HAP indeling) en maakt verdere afspraken. De andere verzekeraars volgen die afspraken. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 gesprekken met de aanbieders worden gevoerd, die een business case opstellen waarin hun kosten inzichtelijk zijn gemaakt. In het tweede kwartaal zou dit duidelijk moeten zijn.

Actiz heeft op basis van dit besluit  aangegeven dat het gaat om ANW en niet alleen om Nacht. Daarnaast noemen zij nog meer systeemfuncties die aandacht vragen. Een en ander betekent een andere inrichting van de samenwerking in de regio, geen contracten met collega aanbieders meer (althans voor de nachtzorg) en de eliminatie van een kostenpost!