Culemborg – Het bestelplatform SUP zorgt ervoor dat wijkverpleegkundigen op één plek snel en gemakkelijk alle zorgproducten kunnen bestellen. Om SUP te laten groeien en nóg beter aan te laten sluiten bij de zorg, heeft een groep aanbieders van wijkverpleging het voornemen mede-aandeelhouder te worden van CB Healthcare bv, de eigenaar en ontwikkelaar van SUP. 2 oktober werd hiervoor de intentieovereenkomst getekend.

Jef Mol, lid raad van bestuur Santé Partners, namens de groep aanbieders van wijkverpleging: “Als sector hebben wij baat bij een open bestelplatform voor zorgproducten waar alle aanbieders van wijkverpleging aan kunnen deelnemen. SUP koppelt vraag en aanbod en versimpelt het bestelproces.

Met één gezamenlijk platform hoeven verpleegkundigen niet meer via verschillende kanalen te bestellen en raken zij veel administratieve rompslomp kwijt. Zo blijft er meer tijd over voor de zorg en dat is van groot belang, gezien de toenemende arbeidsschaarste. Met onze directe betrokkenheid willen wij meer bestelvolume toevoegen en ervoor zorgen dat SUP naadloos aansluit bij de behoeften en werkwijzen in de zorg.

Brede samenwerking

De groep van wijkverplegingsorganisaties is ontstaan vanuit een samenwerking van de Coöperatie Thuis en Veilig (een samenwerkingsverband van systeemaanbieders wijkverpleging), Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ, een investeringsfonds van ouderenzorginstellingen en CbusineZ) en leden die zich gemeld hebben bij Actiz (de branchevereniging van VVT-instellingen). De groep aanbieders bestaat bij aanvang uit meer dan dertig grote VVT-instellingen en vertegenwoordigt ongeveer 30% van de markt van thuiszorgaanbieders in Nederland. De CTV heeft mede de gesprekken gevoerd namens de sector en een LOI mede ondertekend, zodat er een basis ligt om de governance verder in te regelen.

Versnellen en verbeteren

Steeds meer verpleegkundigen gebruiken SUP en ook steeds meer fabrikanten en leveranciers sluiten zich aan.” Aldus Joost Meyboom, managing director van CB Healthcare. Met de betrokkenheid van deze aanbieders van wijkverpleging kunnen wij de ontwikkeling versnellen, het platform kwalitatief uitbreiden en beter ondersteunen bij het gebruik van SUP in zorgorganisaties.

Coöperatie

De aandelen komen in handen van een coöperatie (in oprichting). VVTinstellingen in Nederland kunnen lid worden van deze coöperatie, zodat de sector daadwerkelijk eigenaar is van de aandelen. De coöperatie is voor iedere zorgorganisatie toegankelijk en lidmaatschap is geen voorwaarde om klant te worden van CB Healthcare of SUP.

De coöperatie verwerft een initieel belang in CB Healthcare en kan dit verder uitbreiden. Op dit moment werken partijen de afspraken verder uit. De verwachting is dat in december 2023 de definitieve overeenkomst wordt getekend.

Over SUP

Via SUP kunnen zorgprofessionals overal en altijd de juiste zorgproducten bestellen, zowel vergoed als niet vergoed. Uit een compleet assortiment in één systeem, gekoppeld aan het ECD. Het assortiment op SUP is breed: van wondverband tot hoog-laagbed en van continentiemateriaal tot

eHealth oplossingen. Zo’n 45 fabrikanten en leveranciers zijn al aangesloten op SUP en dat aantal stijgt. SUP is onafhankelijk; er is geen sprake van merk– of leveranciersvoorkeur. Een zorgverlener of cliënt kan dus kiezen bij welke leverancier of fabrikant besteld wordt. Zo houden cliënt en zorgprofessional altijd de regie over de productkeuze.

Over CB Healthcare

CB Healthcare is spil tussen zorgverlener, cliënt en producent. Met slimme, gebruikersvriendelijke platforms en een stevige logistieke ‘backbone’ draagt CB Healthcare bij aan betere (vergoede) zorg in Nederland. CB Healthcare heeft naast SUP bv ook Hulpmiddelbezorgd bv als dochteronderneming. Hulpmiddelbezorgd biedt logistieke en zorg– en declaratiediensten voor fabrikanten en leveranciers van zorghulpmiddelen. Deze fabrikanten en leveranciers kunnen via Hulpmiddelbezorgd ook producten via SUP aanbieden.