Per 1 december 2023 vindt er een wisseling van bestuurder plaats.

Charles Laurey is de opvolger van Paul Janssen, die per 1 december 2023 wegens pensionering CTV verlaat. De Coöperatie, waarvan 21 grote thuiszorgorganisaties lid zijn, heeft de afgelopen jaren zich ingezet voor een duurzame inrichting en passende vergoeding van de systeemfuncties in de wijkverpleging.

Jeroen van den Oever, voorzitter Raad van Toezicht is blij met de komst van Charles. Hij brengt een ruime ervaring mee als bestuurder en toezichthouder bij VVT organisaties. Hij was jarenlang zowel regionaal als landelijk actief in de sector en wil graag een  nuttige bijdrage blijven leveren aan het verder versterken van de wijkverpleging; “wij zijn erg ingenomen met het feit dat Charles zich voor onze zaak gaat inspannen”.

Voor nadere informatie: Jeroen van den Oever